SENARAI CAJ DAN BAYARAN HOSPITAL

Caj Wad, Pendahuluan dan Bayaran

Bayaran Wad Intensif

Bayaran Pesakit Wad Harian

Bayaran Penjaga Pesakit Dalam

Bayaran Pesakit Harian HDU

Bayaran Laporan Perubatan

Rawatan Pesakit Klinik Pakar

CAJ WAD, PENDAHULUAN DAN BAYARAN  

Bayaran pendahuluan (deposit) untuk masuk ke wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada kelas wad. Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, hendaklah membayar semua caj rawatan mulai dari tarikh pesakit tersebut dimasukkan ke wad kecuali caj wad.Jadual berikut menunjukkan caj dan bayaran deposit untuk warganegara Malaysia dan warganegara asing.

A. Wad Deposit

   
PESARA
Kelas Pertama - Katil 1 Kelas Pertama - Katil 2 Kelas Pertama - Katil 4 Kelas Kedua
PERCUMA PERCUMA PERCUMA PERCUMA
     

  

WARGANEGARA MALAYSIA
Kelas Wad Perubatan Pembedahan Bersalin dan O&G
Kelas Pertama RM700 RM1100 RM800
Kelas Kedua RM200 RM400 RM350
Kelas Ketiga RM20 RM30 RM15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WARGANEGARA ASING
Kelas Wad Perubatan Pembedahan Bersalin dan O&G
Kelas Pertama RM2100 RM3300 RM2100
Kelas Kedua RM900 RM1500 RM1500
Kelas Ketiga RM600 RM1200 RM1200
Pendahuluan perlu ditambah apabila kurang daripada bil interim. Wad deposit dan caj wad adalah berbeza dari seorang ke seorang bergantung kepada jenis penyakit dan jenis kelas wad. Simpan slip deposit anda untuk menuntut kembali pulangan daripada caj akses selepas anda keluar dari wad.

B. Caj Wad

Pekerja Kerajaan yang dimasukkan ke kelas wad yang lebih tinggi atas permintaannya, akan dikenakan bayaran
sesuai dengan kadar masyarakat mengikut budibicara manakala sektor swasta perlu mengemukakan surat jaminan (GL).
KELAS CAJ BAYARAN HARIAN WAD
1 Awam / Swasta Kerajaan / Pesara Warga Asing
RM80.00 - Katil 1
RM40.00 - Katil 2
RM30.00 - Katil 4/ lebih
PERCUMA
PERCUMA
PERCUMA
RM320.00
RM240.00
RM200.00
2 RM20.00 PERCUMA RM180.00
3 RM3.00 PERCUMA RM160.00
 C. Caj Perubatan
KELAS WAD Bayaran Rawatan Pesakit Dalam
Warganegara Malaysia Kerajaan / Pesara Warga Asing
1 10.00

 

Caj Percuma

 

100.00

2 5.00
3 Percuma
Nota:
Jika seorang pesakit yang dimasukkan ke wad & kemudiannya dipindahkan ke kelas wad yang lebih tinggi
atas permintaannya, hendaklah membayar caj wad pada peringkat kelas yang lebih tinggi.
 

 


 

   

 

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222
Faks: 09-5142712

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA