PEJABAT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

TEL: 09-557 2222 samb. 2448

PROFAIL

  Haji Mohd Ali bin Abdullah
Ketua Penolong Pegawai Perubatan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PENGENALAN

VISI

Untuk menjadikan sebuah pusat kecemerlangan dalam perkhidmatan pengurusan pesakit dan latihan perubatan secara menyeluruh.

MISI

Melaksanakan perkhidmatan dengan berlandaskan ciri – ciri Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Professionalisme, Khidmat Penyayang dan Kerja Berpasukan.

OBJEKTIF

Melaksanakan, meningkatkan kualiti perkhidmatan, mengadaptasikan, menterjemah dan mengaplikasi maklumat saintifik/ klinikal kepada Penolong Pegawai Perubatan di peringkat hospital.

Merangkumi aspek – aspek penilaian berterusan seperti:

  1. Memastikan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan mencapai piawaian yang sentiasa mesra pelanggan dan bergerak secara komprehensif dan kolektif mencapai kecemerlangan.
  2. Membudayakan penambahbaikan berterusan dengan penekanan kepada tugas klinikal, sikap dan amalan penyayang, pendidikan berterusan, kerja berpasukan dan professionalisme.
  3. Meninggikan daya perolehan imput dan output serta menjamin nilai – nilai budaya kerja yang baik.
  4. Berusaha dari masa ke semasa memantau dan membaiki mutu perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan dalam tugas klinikal supaya mencapai taraf kesihatan yang lebih tinggi, efektif, cekap, efisyen dan teratur.
  5. Konsentrasi sepenuhnya bagi memastikan semua Penolong Pegawai Perubatan mempunyai kemahiran melalui perkongsian pintar dan berasaskan ICT dalam bidang perubatan dan kesihatan.

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ORGANISASI

KEDUDUKAN TERKINI PERJAWATAN PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN 2018

 

KEDUDUKAN TERKINI PERJAWATAN PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN 2018

 

 PENCAPAIAN PENOLONG  PEGAWAI  PERUBATAN  MENGIKUT PENGKHUSUSAN/  KELULUSAN 2018

 

Diharapkan semua Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan penuh efisyen demi mencapai visi dan misi profession Penolong Pegawai Perubatan.

AKTIVITI 2018

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222
Faks: 09-5142712

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA