UNIT KUALITI, INOVASI & PENAMBAHBAIKAN PERKHIDMATAN

TEL: 09-557 2991 FAKS: 09-557 2992

 

PROFAIL

Dr. Nurul Nadiah Puteri binti Abdul Rahim
Ketua Unit

Pengenalan

Unit Kualiti Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan telah ditubuhkan secara rasmi pada 2001. Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pekeliling Bil (35) dlm KKM bertarikh 30hb. Januari 2002 juga menyatakan setiap hospital utama dikehendaki menubuhkan Unit Sokongan Sekretariat Kualiti. Ia bertujuan bagi mempertingkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Nama unit ini telah diubah ke Unit Kualiti, Inovasi dan Penambahbaikan Perkhidmatan pada awal 2018.

Unit Kualiti, Inovasi dan Penambahbaikan Perkhidmatan Hospital Tengku Ampuan Afzan kini terletak di Aras 5, Kompleks Rawatan Harian.


Objektif 

Objektif Umum

 • Untuk memastikan semua aktiviti peningkatan kualiti Kementerian Kesihatan Malaysia dijalankan dan dipantau dengan efektif dan efisien.

Objektif Khusus

 • Membantu dalam menganalisa, mengenalpasti dan menjalankan penilaian terhadap keberkesanan, kejayaan, kegagalan serta masalah yang dihadapi di hospital dalam mencapai standard yang ditetapkan.
 • Menyelaras sistem dokumentasi bagi semua aktiviti peningkatan kualiti.
 • Menjadi sumber rujukan dan simpanan maklumat tentang aktiviti peningkatan kualiti hospital.


Misi

Memberi tahap perkhidmatan yang terbaik menerusi pasukan yang berdedikasi dengan bantuan teknologi yang terkini.


Visi

Menjadi pusat kecemerlangan aktiviti kualiti hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia di negeri Pahang.

 

SKOP PERKHIDMATAN

Unit Kualiti, Inovasi dan Penambahbaikan Perkhidmatan Hospital Tengku Ampuan Afzan menyediakan perkhidmatan seperti berikut :

 1. Mengawasi, melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti Kementerian Kesihatan Malaysia di hospital.
 2. Sebagai sumber rujukan tentang aktiviti peningkatan kualiti hospital.
 3. Mengumpul dan menganalisa data serta menyediakan laporan penilaian tentang pencapaian aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti.
 4. Membantu dan mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi di hospital untuk mencapai standard yang ditetapkan serta menyumbang dalam mencari jalan penyelesaian.

 

SKOP KERJA

 1. Akreditasi
  • Menerima arahan daripada Pengarah / Timbalan Pengarah mengenai program-program berkaitan Akreditasi.
  • Menerima arahan daripada Pengarah / Timbalan Pengarah mengenai program-program berkaitan Akreditasi.
 2. Incident Reporting
  • Menerima arahan dalam semua perkara berkaitan dengan ‘IncidentReporting’.
  • Mengumpul data-data ‘Incident Reporting’ dari semua Jabatan/Unit.
  • Membuat laporan & mengadakan mesyuarat ‘Incident Reporting’.
 3. Clinical Practise Guideline (CPG)
  • Menerima arahan dalam semua perkara berkaitan CPG
  • Memastikan CPG yang diterima dari KKM diedarkan kepada semuaJabatan/Unit
 4. Credentialing & Privileging
  • Menyelaraskan program ‘Credentialing & Privileging’ KKM & UIA
 5. Kajian Kepuasan Pelanggan
  • Meyediakan & mengedarkan borang-borang ke klinik-klinik & wad-wad yang berkaitan
  • Menyelaras kajian di klinik & wad, serta membuat analisa & laporan kajian
 6. Kajian Kepuasan Kakitangan
  • Menyediakan & mengedarkan borang-borang ke klinik-klinik & wad-wad yang berkaitan
  • Menyelaras kajian di klinik & wad, serta membuat analisa & laporan kajian
 7. Medical Dental Advisory Committee (MDAC)
  • Penyelaras Medical Dental Advisory Committee
 8. Hospital Performance Indicator for Accountability (HPIA) & Key PerformanceIndicator (KPI)
  • Penyelaras HPIA/KPI di peringkat hospital
  • Mengumpul data-data HPIA/KPI dari semua Jabatan/Unit
 9. LEAN Healthcare
  • Penyelaras LEAN Healthcare di peringkat hospital
  • Mengadakan program, bengkel, penerangan mengenai LEAN Healthcare
 10. Quality Assurance Project (QA)
  • Penyelaras semua program, aktiviti & bengkel berkaitan QA

 

Borang-borang Yang Digunakan

 1. BORANG PERMOHONAN BARU C&P AHP1 (A)
 2. BORANG PERMOHONAN BARU C&P PAKAR MO
 3. BORANG RENEWAL C&P AHP 5
 4. BORANG RENEWAL C&P PAKAR MO

Dokumen Yang Berkaitan

 1. IR 2.0
 2. Form RCA
 3. Layout Buku Incident Reporting 2.0
 4. Presentation IR2.0 MUZ1

Dokumen HPIA & KPI

 1. GARIS PANDUAN HPIA dan KPI KLINIKAL 2014
 2. Garis Panduan Pelaksanaan Audit Performance Indicator Program Perubatan 2016
 3. Annex A FAKTOR SIQ
 4. Borang RCA Report Smplified
 5. Borang SIQ
 6. Lampiran 2 PAF KPI ver 01 2016
 7. Lampiran 3 PAR KPI ver 01 2016
 8. PVF
 9. HPIA and SPECIFIC INDICATORS TECH. SPEC VER 5.0 2017
 10. Surat Pemuktamadan HPIA VERSI 5.0 2017 

   CARTA ORGANISASI

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222
Faks: 09-5142712

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA