UNIT KESELAMATAN

TEL: 09-557 2334 FAKS: 09-514 2712

PROFAIL

  Puan Siti Roszaida bt Mohd Ros
Ketua Unit
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PENGENALAN

Unit Keselamatan merupakan satu Unit yang bernaung di bawah Jabatan Pengurusan. Mula diwujudkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2008. Unit Keselamatan memberi perkhidmatan keselamatan perlindungan kepada Organisasi HTAA.

OBJEKTIF

PIAGAM PELANGGAN HOSPITAL

 1. Setiap pelanggan akan menerima rawatan, penjagaan perubatan yang selamat, profesional dan berkualiti di hospital ini.
 2. Setiap pelanggan yang memerlukan rawatan khusus yang tidak terdapat di hospital ini akan dirujuk ke hospital yang sesuai.
 3. Setiap pelanggan diberi jaminan bahawa kemuliaannya akan dipelihara semasa menerima rawatan. Segala maklumat mengenai pelanggan, penyakit dan rawatannya akan dirahsiakan dan hanya akan dimaklumkan kepada pihak tertentu dengan keizinan pelanggan terlebih dahulu tertakluk kepada undang-undang
 4. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, cekap dan amanah
 5. Setiap pelanggan atau waris akan diberi makluman yang jelas tentang keadaan, penyakit dan rawatan termasuk risiko yang berkaitan.
 6. Setiap pelanggan digalak untuk mengemukakan sebarang cadangan kepada pengurusan hospital untuk tindakan sewajarnya.

KEANGGOTAAN UNIT KESELAMATAN

Pada tahun 2018, Jabatan Perdana Menteri menempatkan Pegawai Keselamatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai pegawai kader di Jabatan ini. Anggota Unit Keselamatan sehingga kini adalah seramai 7 anggota. Keanggotaan Unit Keselamatan adalah seperti berikut :

 1. Pn. Siti Roszaida binti Mohd Ros - Ketua Unit Keselamatan
 2. Pn. Normah binti Nawang Mustapin - Pembantu Keselamatan Kanan Kerajaan KP22
 3. Pn. Zuhaima binti Mat Arshid - Pembantu Keselamatan Kanan Kerajaan KP22
 4. En. Mohd Sharizam bin Hashim - Pembantu Keselamatan KP19
 5. En. Saedin bin Mohamed - Pembantu Keselamatan Kerajaan KP19
 6. En. Wan Hazman bin Wan Abdullah - Pembantu Keselamatan Kerajaan KP19
 7. Pn. Fadilah binti Mohd Saad - Pembantu Keselamatan Kerajaan KP19

FUNGSI UNIT KESELAMATAN

 1. Menguruskan keperluan Keselamatan Perlindungan:
  1. Dokumen
  2. Fizikal
  3. Personel
  4. Keselamatan ICT
 2. Memberi khidmat nasihat berkaitan keselamatan perlindungan:
  1. Pelantikan Pegawai Pengelas
  2. Pelantikan Pegawai Keselamatan Jabatan
  3. Penggunaan Buku Daftar Rahsia Rasmi AM492, 492A dan 492B
  4. Penyimpanan dan kawalan aset-aset kerajaan
  5. Pemasangan dan penggunaan alat-alat kawalan keselamatan
  6. Penyimpanan maklumat, keperluan mengakses rahsia rasmi kerajaan oleh individu
 3. Memastikan dan menentukan kepentingan kawalan keselamatan di jabatan
 4. Memantau dan menyelia prestasi perkhidmatan syarikat kawalan keselamatan swasta di jabatan.

AKTIVITI UNIT KESELAMATAN, HTAA

 1. Menyelaraskan pelantikan Pegawai Pengelas;
 2. Menyelaraskan pelantikan Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ);
 3. Memberi khidmat nasihat dan naziran berkaitan dengan pengurusan kawalan, keselamatan dokumen rahsia rasmi;
 4. Memastikan dan memantau kawalan keselamatan di bangunan-bangunan (fizikal) dan ruang pejabat/kerja kakitangan;
 5. Mengurus dan menyelaras program peningkatan personel yang melibatkan program/taklimat/kursus berkaitan kawalan keselamatan perlindungan kepada kakitangan;
 6. Menyelia dan menjadi penyelaras keperluan perkhidmatan syarikat kawalan keselamatan;
 7. Memastikan syarikat kawalan keselamatan mematuhi peraturan dan garis panduan perkhidmatan kawalan keselamatan di HTAA;
 8. Menyelia dan memantau prestasi syarikat kawalan keselamatan berkaitan dengan kehadiran, pemotongan dan disiplin pengawal keselamatan;
 9. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Kawalan Keselamatan dan Lalulintas;
 10. Menguruskan dan menentukan kawalan lalulintas di HTAA terutamanya majlis yang melibatkan kehadiran VIP;
 11. Memantau kawalan keselamatan wad dan jabatan;
 12. Menguruskan keperluan pengeluaran dan penguatkuasaan Kad Pengenalan Jabatan (KPJ);
 13. Menguruskan pengeluaran dan penguatkuasaan pelekat kenderaan;
 14. Melaksanakan tindakan kunci tayar yang menghalang lalulintas;
 15. Menguruskan keperluan jabatan bagi keperluan tempat letak kenderaan simpanan (TLK reserved);
 16. Membantu pihak Matron menguruskan pengeluaran borang/surat menunggu bagi kegunaan wad;
 17. Pemantauan dan penyelenggaraan CCTV; dan
 18. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Kawalan Keselamatan dan Lalulintas.  

 CARTA ORGANISASI

 

Save

Save

Alamat Kami

Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA)
Jalan Tanah Putih, 25100 Kuantan,
Pahang
Email: htaa[at]moh[dot]gov[dot]my
Telefon: 09-5133333, 09-5133334,
09-5133335, 09-5131881, 09-5572222
Faks: 09-5142712

HTAA Sepintas Lalu

Peta Lokasi HTAA